< návrat zpět

CHOROBY AKVÁRIOVÝCH RÝBChoroby
akváriových rýbÚvod

Snáď každý akvarista už zažil, že
mu niektoré ryby zahynuli. Príčin môže byť hneď niekoľko
ak spomenieme úhyn na starobu , je treba si priznať, že vo
veľkej väčšine prípadov bolo možné správnou starostlivosťou o akvárium a
základnými preventívnymi opatreniami, týmto nešťastným udalostiam zabrániť.

Príčiny úhynu rýb -

Vekom - Udusením pri nedostatku kyslíka (akvária s nedostatkom
rastlín bez umelého okysličovania ,
prúdením vody alebo filtrovaním),
- Otrava CO2 - spravidla u
menších akvárií, kde sa ťažko reguluje množstvo pridávaného kysličníka
uhličitého,
- Otrava kumulovanými zlúčeninami dusíka (nedostatočné čistenie
akvária a chýbajúca výmena vody),
- Nákaza niektorým z často sa
vyskytujúcich ochorení.

Typy ochorenia akváriových rýb

V našich akváriách sa
najčastejšie vyskytujú ochorenia nasledujúcich typov:

Bakteriálne

Parazitálne

Vírusové

Plesňové

Prevencia

Rozpoznanie konkrétneho ochorenia
a teda aj určenie správnej liečby býva spravidla ťažké a v mnohých prípadoch
nie je známa účinná liečba. Z tohto dôvodu považujem za najdôležitejšie
prevenciu.
Všeobecne možno povedať , že riziko nákazy rybej osádky môžeme výrazne znížiť dodržiavaním nasledujúcich
preventívnych pravidiel:
- Pri nákupe rýb v akvaristike (minimálne v akváriu s
kupovanými rybami) je dobre si prezrieť stav rýb a v prípade čohokoľvek podozrivého (uhynuté ryby, poškodené
plutvy, neprirodzené pohyby, odreniny na rybách, zákal v očiach, biele bodky
alebo trsy na tele alebo plutvách,. ..) od nákupu ustúpiť .
- Dôsledne dodržiavať karanténu pri nákupe nových rýb (minimálne tri
týždne)
- Zabezpečiť rybám kvalitné životné prostredie: a) pravidelné
čistenie akvária (raz za dva týždne odkalovanie a výmena 25 - 30% vody),
b) neprekrmovanie
rýb,
c) neprerybňovanie akvária, d) stála teplota
bez väčších výkyvov,
e) dostatok
úkrytov, aby ryby netrpeli stresom.
- Nepoužívať živú, najmä vo
voľnej prírode vylovenú , potravu
- Opatrná manipulácia s rybami
(každá, aj maličká odrenina môže byť vstupnou bránou smrtiaceho
ochorenia)
- Niektorí akvaristi a predovšetkým chovatelia ošetrujú vodu
ožarovaním UV lampou. Toto riešenie osobne nepovažujem za najšťastnejšie , pretože ryby nemajú možnosť vytvárať si
priebežne prirodzenú imunitu. Za zmienku však určite stojí.

Najznámejšie choroby rýb

Vzhľadom na pomerne ťažké
určovaní príčiny väčšiny ochorení a i neistú úspešnosť následnej liečby v
podmienkach bežného akvaristu sa ďalej
budem zaoberať len najznámejšími a dobre rozoznateľným chorobami.

1.
Krupička

Jedná
sa asi o najčastejšie ochorenie akváriových rýb , ktoré už zlikvidovalo osadenstvo nejedného
akvária. V skutočnosti ide o parazitálne ochorenie , ktoré spôsobuje parazit „ kožovec rybí"
(Ichthyophthirius multifiliis). Našťastie je toto ochorenie pomerne dobre
rozpoznateľné aj liečiteľné.
Príčiny: napadnutie parazitom , spravidla vloženia nových rýb do akvarií ,
živou potravou , novými rastlinami , atď...
Prevencia: dôsledné dodržiavanie
karantény (aspoň 3 týždne)
Príznaky: biele bodky na telách
rýb veľké cca 0,5 - 1 mm, v prvej fáze ochorenia predovšetkým na plutvách. Ryby
sa utierajú o rastliny, dno a ďalšie vybavenie v akváriu .
Liečba: - Zvýšenie teploty vody približne
na 31 °C
- Osolenie vody kuchynskou soľou
(cca 3 dkg na 100 l vody), ktorú pred aplikáciou do akvária rozpustíme v troche
vody
- Liečivá určené priamo k
likvidácii tohto parazita (existuje riziko mortality pancierovcov , ktorí sú na chémiu v akváriu pomerne háklivý)
- napr Anti-Ichtin
, Entizol
.
Liečba by mala trvať približne 2
týždne a počas doby jej trvania treba odstaviť filter (odfiltroval by z vody
časť liekov) a zabezpečiť dostatočné prevzdušnenie vody vzduchovacím
motorčekom. Ak filter odstavovať nechceme, je možné z neho len vybrať filtračné
médiá. V priebehu liečby je potrebné
každý deň obmieňať 25 - 30% vody a dopĺňať soľ a liečivo v pomere
zodpovedajúcemu objemu vymenené vody. Po jej skončení jednorazová výmena 40%
vody a pred opätovným zapojením filtrácia dezinfekcia filtračných médií. Je potrebné počítať s tým, že niektoré silne napadnuté ryby neprežijú.

2.
Oodinióza

Ochorenie je spôsobené
parazitaom Panciernatky Hruškovitej ( Piscinoodinium (Oodinium)
pillularis) , ktorý sa udržiava na
telách rýb. Na pohľad sa prejavuje okom ťažko identifikovateľnými bodkami , ktoré sa občas zlievajú v šedivý povlak.
Príčiny: napadnutie parazitom ,
alebo vložením nových vecí do akvárka.
Prevencia: dôsledné dodržiavanie
karantény
Príznaky: drobné bodky na telách
rýb, až šedivý povlak, ryby sa utierajú o rastliny, dno i ďalšie vybavenie v
akváriu
Liečba: zvýšenie teploty
približne na 31 °C a liečba prípravky : Acriflavin , Trypaflavin , atď

3.
Bakteriálny rozpad plutiev

Príčiny: zanedbané akvárium s vysokým obsahom odpadových látok Prevencia: kvalitná údržba
akvária s častým odkalovaním dna
Príznaky: štiepeniu plutiev a ich
postupný rozpad. Táto choroba je častá najmä u samcov pávích očiek. V noci
spravidla ležia na dne akvária
Liečba: izolácia napadnutých
jedincov, Malachitová
zelená, Metylénová modrá
, špeciálne lieky na báze antibiotík predávané v
akvaristikách .

4.
Infekčná vodnateľnosť

Príčiny: spravidla vysoké hodnoty
dusičnanov v akváriu, priamymi pôvodcami môžu byť parazity, vírusy aj plesne .
Prevencia: pravidelná výmena
časti vody .
Príznaky: nafúknuté brucho,
zježené šupiny , nakazené ryby sa
zdržiavajú bokom od ostatných.
Liečba: u väčšiny pôvodcov je neliečiteľná
a napadnuté jedince je potrebné okamžite
izolovať a v prípade, že sa nepodarí rybu vyliečiť širokospektrálnymi liekmi,
nakoniec aj utratiť. O to väčšiu
pozornosť treba venovať prevencii.

5.
Rybia tuberkulóza

Príčiny: zanedbane akvárium s vysokým obsahom odpadových látok,
nedostatočná výživa rýb, dlhodobo nevyhovujúca teplota
Prevencia: kvalitná údržba akvária s častým
odkalovaním dna, vytvorenie vhodných podmienok podľa požiadaviek chovaných rýb
Príznaky: chudnutie rýb, apatia,
odmietanie potravy, skrivenie chrbtice, zmena zafarbenia
Liečba: ochorenie je
neliečiteľné, je dôležité okamžite po zistení jeho výskytu nakazeného jedinca
utratiť. Pri stretnutí s touto chorobou v akváriu je potrebná značná opatrnosť
a dôkladná hygiena, pretože
existuje riziko prenosu choroby na človeka.

6.
Plesňové ochorenia

Príčiny: zanedbané akvárium s vysokým obsahom odpadových látok,
nedostatočná výživa rýb, poranenia rýb
Prevencia: kvalitná údržba
akvária s častým odkalovaním dna, vytvorenie vhodných podmienok podľa
požiadaviek chovaných rýb, opatrná manipulácia s rybami
Príznaky: biele chumáčiky,
prípadne povlak na tele ryby
Liečba: liečivo Acriflavin

Na
záver chcem všetkým akvaristom popriať , aby sa ich akvárium choroby vyhýbali a rybky neumierali
na zákerné choroby , ale prirodzene - vysokým vekom.

PRE BIG CICHLIDS


By MANYMEN