CICHLA

CICHLA je rod sladkovodných rýb z čeľade Cichlidae.

Rod zahŕňa 30 jednotlivých druhov z toho 15 druhov je vedecky popísaných .

Žijú na území južnej ameriky v povodí najvetšej rieky sveta AMAZON.

.Cichla intermedia Machado-Allison, 1971


. Cichla jariina   (Kullander & Ferreira, 2006)


. Cichla kelberi   (Kullander & Ferreira, 2006)


. Cichla melaniae   (Kullander & Ferreira, 2006)


. Cichla mirianae   (Kullander & Ferreira, 2006)


. Cichla monoculus   (Spix & Agassiz, 1831)


. Cichla nigromaculata   (Jardine & Schomburgk, 1843)


. Cichla ocellaris   (Bloch & Schneider, 1801)


. Cichla orinocensis   (Humboldt in Humboldt and Valenciennes, 1821)


. Cichla pinima   (Kullander & Ferreira, 2006)


. Cichla piquiti   (Kullander & Ferreira, 2006)


. Cichla pleiozona   (Kullander & Ferreira, 2006)


. Cichla temensis   (Humboldt in Humboldt and Valenciennes, 1821)


. Cichla thyrorus   (Kullander & Ferreira, 2006)


. Cichla vazzoleri   (Kullander & Ferreira, 2006)

Cichly - tucunares , ako ich nazývajú pôvodný obyvatelia južnej ameriky žijú v rozlahlých riekach a patria medzi najdokonalejších dravcov z čelade Cichlidae. Američania nazvali týchto kráľov amazonského povodia peacock bass a je ohromným hitom loviť tieto ryby na udicu . Niet sa im čo diviť veď Cichla Temensis je najväčšou cichlidou sveta a jej svetový record chytený na udicu predstavuje :
27lb - 12,4kg ,bola chytená na rieke Rio Negro v Brazilii dňa 12/4/94 rybárom menom Gerald "Doc" Lawson

podla zdroja: : Peacock Bass Association (PBA)Cichly vo všeobecnosti patria medzi velmi odolné a prispôsobivé ryby , ktoré boli v súčastnosti introdukované aj mimo svojej pôvodnej oblasti výskytu , hlavne do niektorých štátov severnej ameriky (florida ,texas ,kalifornia) a tam slúžia ako prírodný nepriatelia iných introdukovaných druhov , najmä tilapii. V južnej amerike niektoré druhy chovajú na farmách podobných tým naším , kde my chováme kapre , bohužial samozrejme na mäso.

CHOV  :


Podmienky na chov sú pre všetky druhy veľmi podobné :

Voda: sladkovodná
Teplota: 23 - 27 °C
tvrdosť : mäkká až stredne tvrdá
pH: 5 - 7.5


NÁDRŽ :
Veľkosť nádrže minimálne :
1000l - pre menšie druhy ( inermedia,pinima,piquti) pre pár
2000l pre väčšie druhy (ocelaris,orinocesis ,temensis ,monoculus) pre pár
Nádrž by mala byť minimálne 2,5 m dlhá , štrkového podkladu , vybavená koreňmi prípadne tuholistými rastlinami, bez veľkých prekážok .Cichly počas kŕmenia vedia ohromne zrýchliť a mohlo by dôjť k poraneniu.KRMIVO :

Nakolko sa jedná o dravca tak samozrejme ryby . V podobe malých živých rybiek ,prípadne mrazených . Mne sa osvečili malé mrazené rybky predávané v hypermarketoch pod menom gundle .Ďalej sú vhodné na tenko nakrájané plátky s filetov väčších sladkovodných druhov napr. Pangasius,
Granule pre pstruhy (trouvit)

RYBY VHODNÉ K CICHLÁM :
CICHLIDY :
Astronotus ocelatus ,Petenia splendida, Väčšie druhy rodu Heros ,
AROWANY :
Osteoglossum bicirrhosum ,Osteoglossum ferreirai ,Scleropages jardinii ,Herotilis niloticus
SUMCE :
Pseudoplathystoma fasciatum , Sorium limma ,Phractocephalus hemioliopterus
Pterigoplychtys gibiceps , Pterigoplychtys joselimainiaus , Pterigoplychtys multiradiatus ,
Hypostomus plecostomus , Panaque sutoni a mnohé iné druhy.
POTAMOTRYGON :
motoro ,dumerilli ,yepezi ,reticulates

A INÉ ODOLNÉ DRUHY :

Osphronemus goramy
Rod Colossoma
Arapaima gigas - ryba vhodná len do tých najväčších nádrží , už 2 ročná meria až 1m

ODCHOV :

Odchov v zajatí je možný u väčšiny druhov , vyjmä cichlu temensis ,kde to ešte v domácich podmienkach nebolo zaznamenané .Na výter je potrebná samostatná nádrž o objeme aspoň 800l s dnom tvoreným jemným štrkom a osadený velkýmy kameňmi , kam sa tieto ryby vitierajú .Cichly sú mimoriadne plodné a samica môže na jeden krát uložiť až niekolko tisíc lepkavých ikier .

Tucunares si právom zaslúžia menovku Královny akvárií , sú to úžasné stvorenia.


PEACOCKBASS

„Přátelství je součást lidského štěstí.“ Jan Werich