< návrat zpět

VODA - KH , GH , PHŠtruktúra vodyMolekula vody

H2O_(water_molecule)Voda predstavuje chemickú zlúčeninu dvoch atómov vodíka (H) a jedného atómu
kyslíka (O). Atómy v molekule vody sú viazané jednoduchou polárnou kovalentnou
väzbou. Intermolekulové vodíkové mostíky sú príčinou napr. vysokej teploty varu
vody 100 °C.

Pre svoj dipólový charakter je voda dobrým rozpúšťadlom iónových zlúčenín.

Za normálnej teploty a tlaku je to bezfarebná, číra kvapalina bez zápachu a
chuti. V prírode sa vyskytuje v troch skupenstvách: v pevnom (sneh, ľad), v
kvapalnom (voda) a v plynnom (vodná para).

Základné parametre vody ovplyvňujúce chov veľkých cichlíd sú :

PH  - KH - GH

PH - "Potencia hydrogeni " (pH)

v chémii: záporný dekadický logaritmus koncentrácie
vodíkových iónov v roztoku
v biológii: veličina vyjadrujúca koncentráciu iónov
určujúcich kyslosť alebo zásaditosť organického prostredia

PH vody je miera rovnováhy medzi vodíkom (H +) a
hydroxidových (OH) iónov vo vode.

Myslím, že väčšina z nás vie, že nízke pH, je
kyslé a vysoké pH alkalické alebo bázické. Preto pH 5 je mierne kyslá voda, pH
7 je neutrálna a pH 8 je alkalická voda.

rovnica vyjadrujúca PH:

pH = - log 10 [H 3 O +]

PH meradlo je logaritmické :

ph%20stupnica

Hodnota pH 6,0 je 10 krát viac ako kyslé pH 7,0 a pH 5,0 je
100 krát viac ako kyslé pH 7,0.
Ako chovatelia si musíte byť vedomí, že je veľký rozdiel 1 dielik , keď idete napr.
zo 6,0 - 7,0 Ph.

Spôsoby, ako znížiť pH

Filtrovanie vody cez rašelinový substrát

Pridať bogwood do nádrže : Bog-drevo, tiež známe ako Morta
je drevo zo stromov, ktoré boli pochované v rašeliniskách a zachovalé od rozpadu v kyslých a anaeróbnych
podmienkach močiara stovky či dokonca
tisíce rokov.

Vstreknutie oxidu
uhličitého

CO2
RO (reverzná osmóza) vody

Spôsoby, ako zvýšiť pH

Prevzdušňovanie vody, riadenie mimo oxidu uhličitého (CO2)

Filtrovať cez
koralový vápenec

pridať horniny obsahujúce vápenec do nádržie

použite koralového
piesku , substrátu

KH - Uhličitanová tvrdosť vody

je to koncentrácia bikarbonátových a karbonátových iónov vo
vode. Karbonátové ióny sa budú snažiť naviazať na molekuly vodíka a čím viac sa
budú viazať, tým vyššia hodnota pH bude v akváriu (voľné molekuly vodíka
spôsobujú kysnutie vody). Výsledkom tejto reakcie je kyselina uhličitá (H2CO3),
ktorá sa po čase rozloží na oxid uhličitý, ktorý vyprchá do atmosféry pri tom,
ako ho bude kyslík tlačiť von z vody.
Alkalita je meranie vody do vyrovnávacej pamäte , schopnosť absorbovať a neutralizovať kyseliny. Je
zrejmé, že viac alkality alebo čím je vyšia uhličitanová tvrdosť vody, tým
menej budú pravdepodobne vznikať výkyvy pH vo vode.
Uhlíková tvrdosť je v podstate stabilizátorom vody. To znamená, že ak je
uhlíková tvrdosť nízka, hodnoty ph môžu kolísať vo veľkých rozpätiach a to
škodí rybám. Preto je velmi doležité čo možno najviac stabilizovať hodnoty KH v akváriu.

Spôsoby, ako
zvýšiť kH :

Pridanie hydrogénuhličitanu sodného (sóda bikarbóna ). Jedna
čajová lyžička sódy bikarbóny na 50 litrov vody môže zvýšiť kH vody o cca 4 °
dH, bez velkého vplyvu na pH.

Pridanie okysličovacieho kameňa na zvýšenie turbulencie ,kde sa na povrchu
uvoľňuje oxid uhličitý (CO2)

Pridanie komerčne dostupných produktov na zvýšenie pufračnej kapacity.

Spôsoby, ako
znížiť kH :

Injekčné aplikácie oxidu uhličitého (CO2)

Použitie vody z reverznej
osmózy (RO). Môžete kombinovať s tečúcou vodou a primiešavať vodu z reverznej
osmózy na dosiahnutie požadovaného kH.

Pridanie komerčne dostupných produktov na zníženie pufračnej kapacity.

Nepoužívajte destilovanú vodu,
pretože nemá žiadne rozpustené soli a teda ani schopnosť ukladania do
vyrovnávacej pamäte.

GH - Všeobecná tvrdosť vody - celková

Celková tvrdosť určuje množstvo rozpustených minerálov vo vode
Jedná sa predovšetkým o meranie horčíka a iónov vápnika vo vode. Opäť sa meria v stupňoch
nemeckej stupnice tvrdosti alebo ich častí na milióntiny. To je to, čo sa
všeobecne rozumie pod pojmamy : mäkká a
tvrdá voda . Nižšie uvedená tabuľka ukazuje porovnanie medzi ppm, dH rozsahu a všeobecnú
predstavu o mäkkej a tvrdej vode.

Všeobecná Tabuľka tvrdosti vody :


0 - 4
dH
............0 až 70 ppm ...........Veľmi mäkká

4 - 8 dH .........70 až 140 ppm ...................Mäkká

8 - 12 dH ......140
do 210 ppm
......... Stredne tvrdá

12 - 18
dH
....210 do 320 ppm ....................tvrdá

18 - 30
dH
....320 do 530 ppm ............Veľmi Tvrdá

Niektoré GH testy ukazujú výsledok aj v DH - stupne tvrdosti
alebo PPM parts per milion - časti na milión, ale nebojte sa, je tu jednoduchý
prepočet medzi tvrdosťou, stupňom tvrdosti aj PPM.
Ale hodnoty sa môžu trocha líšiť na zdroji, ktorý si
prečítate. Premena DH na PPM je jednoducho záležitosťou násobenia DH 17,9-timi
a výsledok bude v PPM. A vynásobením PPM 0,056-timi, dostaneme DH.

Spôsoby, ako
zvýšiť GH

Pridanie vápenca do
akvária (to tiež zvýši kH, ktorý na oplátku zvýši pH)

Pridaním uhličitanu vápenatého sa bude zvyšovať GH a KH

Spôsoby, ako
znížiť GH

Pridanie rašelinového substrátu do filtra

Miešanie vody z vodovodu s vodou z reverznej osmózy
(RO).

Na záver :

Nesprávna
tvrdosť vody mô že spôsobiť neplodnosť cichlíd , prípadné neúplné lahnutie plôdika

Ako vidíte, GH, KH a pH sú navzájom úzko prepojené a
zabezpečujú stabilitu,ktoré je nesmierne doležitá pre zdravý chod nádrže s veľkými
cichlidami .

Pokles jednej veličiny ovplyvní
aj ostatné parametre . Vyberte si ryby , ktoré pochádzajú z lokalít s podobnými
vlastnosťami vody akú máte doma , pretože žiadna zmena chemizmu vody nie je
trvalá a voda má tzv. samočistiacu schopnosť a vracia sa k pôvodným
hodnotám pred úpravou
. To znamená
nekonečný kolotoč meraní a úprav parametrov vody.

Pre BIG CICHLIDS  By MEPHISTOCICHLIDS